Artikel 42

Verplichte opleiding

Volgt de werknemer een bedrijfstak- of bedrijfstakvakopleiding? En doet hij dat op initiatief van de werkgever? Of met schriftelijke toestemming van de werkgever? Dan geldt de volgende regeling:

  • a.De werkgever betaalt de cursus- en examenkosten;
  • b.De cursus wordt voor zover mogelijk in de reguliere arbeidstijd gevolgd;
  • c.De cursusuren worden gezien als arbeidstijd. De overwerk- en onregelmatigheidstoeslag is niet van toepassing;
  • d.De werknemer kan niet worden verplicht op meer dan vijf zaterdagen per jaar een cursus te volgen;
  • e.De reiskosten worden vergoed volgens artikel 27.