Beroepscompetentieprofielen

In de beroepsbeschrijving komt in het kort de typering van het beroep aan de orde. De beroepsbeschrijving geeft antwoord op vragen als: Wat is de werkomgeving? Welke rol en verantwoordelijkheden horen hierbij? Wat maakt het beroep uniek? Welke beroepshouding heb je nodig bij dit beroep? Wat zijn de loopbaanmogelijkheden? Het geheel levert een herkenbare beschrijving van het beroep op.

De kerntaken zijn de set van samenhangende beroepsactiviteiten die door een groot deel van de beroepsbeoefenaren worden uitgeoefend; De kerntaken zijn uitgewerkt in werkprocessen en vormen zo de kenmerkende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar.

De beroepscompetenties dient de beroepsbeoefenaar in te zetten om de kerntaken en werkprocessen in de beroepspraktijk te kunnen uitvoeren. De beroepscompetenties zijn uitgewerkt in gedragscriteria, waarmee precies duidelijk is welk gedrag verondersteld wordt.

Meer weten?

over bcp’s, beroepsgericht leren en opleiden en wat dit betekent voor de Industriële Dienstverlening?

Bekijk alle bcp's Scheepsonderhoud en Conservering