Artikel 1

Wat betekent

 • 1. Arbeidsduur: De arbeidstijd die werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst hebben afgesproken.
 • 2. Arbeidstijd: Alle tijd waarover de werknemer recht op loon heeft .
 • 3. Arbeidsovereenkomst: Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Een arbeidsovereenkomst staat ook in de wet namelijk in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek.
 • 4. Basis(uur)loon: Het bruto(uur)loon dat werknemer ontvangt exclusief toeslagen of andere vergoedingen.
 • 5. Cao: Collectieve arbeidsovereenkomst Orsima.
 • 6. Cao-partijen: De werkgeversvereniging SITO en de vakbonden FNV en CNV gezamenlijk.
 • 7. Fonds-cao: Collectieve arbeidsovereenkomst Stichting O&O-fonds Orsima.
 • 8. Fulltime: Als de arbeidstijd van de werknemer 40 uur per week is.
 • 9. Meeruren: Uren die uitgaan boven de arbeidsduur tot een maximum 40 uur per week.
 • 10. Overuren: Uren die uitgaan boven 8 uur per dag op maandag tot en met vrijdag.
 • 11. Parttime: Als de arbeidstijd van de werknemer minder dan 40 uur per week is.
 • 12. Werkgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon die haar hoofd- of nevenbedrijf maakt van het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden die zijn omschreven in artikel 2.
 • 13. Werknemer: De individu die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever. In deze cao wordt de term werknemer gehanteerd. Als er ‘werknemer’ of ‘hij’ staat, wordt daar ook ‘werkneemster’ en ‘zij’ mee bedoeld.