Artikel 48

Veilig werken

 • 1.Veilig werken
  • a.De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer veilig kan werken. De werkgever volgt hierbij de Arbowet.
  • b.De werkgever stelt een beleid op. De werkgever maakt hierbij gebruik van de Arbocatalogus.
  • c.Onderdelen van dit beleid zijn in ieder geval:
   – het geven van informatie om veilig te kunnen werken;
   – het geven van alle vereiste beschermingsmiddelen;
   – controle op gebruik van de beschermingsmiddelen
   Onderdeel van het beleid kan een zero tolerancebeleid zijn voor drank- en drugsgebruik.
 • 2.Naleving werknemer
  • a.De werknemer houdt zich tijdens het werk aan alle wettelijke voorschriften en het beleid van de werkgever. De werknemer draagt altijd de voorgeschreven beschermingsmiddelen. En brengt de relatie met de opdrachtgever niet in gevaar.
  • b.Houdt de werknemer zich hier niet aan? Dan wordt er van uit gegaan dat de werknemer het afgesproken werk niet wil doen. En kan de werkgever alle wettelijke maatregelen nemen.
 • 3.Niet naleven door werkgever
  Houdt de werkgever zich niet aan de verplichtingen? Dan is de werknemer niet verplicht om het afgesproken werk te doen.