Bijlage 9

Voorbeelden reisuren (artikel 28)

Artikel 28 behandelt het onderwerp reisuren. Deze bijlage geeft een uitwerking van het begrip operationele vestigingsplaats. De gegeven situaties zijn voorbeelden en bieden handvatten om tot een praktische uitleg van dit begrip te komen. Er is niet geprobeerd om alle situaties uitputtend te behandelen.

Vooraf

 • a.Het reizen van het woonhuis van de werknemer naar de operationele vestigingsplaats is woon-werkverkeer. Hiervoor worden geen reisuren vergoed, maar is artikel 24 (reiskosten) van toepassing.
 • b.Een operationele vestigingsplaats is altijd een locatie waar werkzaamheden worden verricht, zoals een kantoor, een opslagplaats, een fabriek of plant. Maar niet een verzamelplaats als een metrostation, carpoolplaats of iets dergelijks.
 • c.Voor de goede orde wordt opgemerkt dat artikel 28 lid 4 aangeeft in hoeverre de reisurenregeling van toepassing is bij het rechtstreeks reizen tussen huis en locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
 • 1.van hoofdvestiging van de werkgever naar de klant
  De werknemer komt gewoonlijk op de hoofdvestiging van de werkgever. In dat geval is deze locatie de operationele vestigingsplaats. Er worden reisuren vergoed over de kilometers die vanaf deze locatie worden gereden naar de klant.
 • 2.van regiovestiging van de werkgever naar de klant
  De werknemer komt gewoonlijk op een regiovestiging van de werkgever. In dat geval is deze locatie de operationele vestigingsplaats. Er worden reisuren vergoed over de kilometers die vanaf deze locatie worden gereden naar de klant.
 • 3.van grote klant naar andere klant
  Het betreft hier de situatie dat de werknemer gewoonlijk werkzaam is op de locatie van een klant. In dat geval is voor deze werknemer de locatie van de klant de operationele vestigingsplaats. Er worden reisuren vergoed over de kilometers die vanaf deze locatie worden gereden naar een andere klant.
 • 4.werknemer wordt thuis opgepikt door een chauffeur met rijdend materieel en gaat rechtstreeks naar de klant
  In dit geval is de reisurenregeling van toepassing. Voor deze werknemer is de tabel van artikel 28 lid 4 sub 1.b. van toepassing.
 • 5.werknemer wordt thuis opgepikt door een chauffeur die rijdt met een door de werkgever beschikbaar gesteld vervoermiddel
  In dit geval is de reisurenregeling van toepassing. Voor de chauffeur is de tabel van artikel 28 lid 4 sub 1.a. van toepassing, voor de bijrijder(s) de tabel van artikel 28 lid 4 sub 1.b.
 • 6.werknemer wordt thuis opgepikt door een chauffeur die rijdt met een door de werkgever beschikbaar gesteld vervoermiddel en gaat eerst naar de operationele vestigingsplaats van de werkgever en van daaruit naar de klant
  In dit geval is de reisurenregeling alleen van toepassing op de reis vanaf de operationele vestigingsplaats naar de klant. Voor de chauffeur is dan de tabel van artikel 28 lid 4 sub 1.a. van toepassing, voor de bijrijder(s) de tabel van artikel 28 lid 4 sub 1.b.

NB. Het kan voorkomen dat er een reorganisatie bij de werkgever is die tot gevolg heeft dat de werknemer met een andere operationele vestigingsplaats te maken krijgt. Voor deze situatie biedt de reisurenregeling geen oplossing. Er zal dan rechtstreeks overleg tussen werkgever en werknemer(s) moeten zijn. Overigens kunnen in de arbeidsovereenkomst reeds afspraken zin gemaakt over hoe te handelen bij het wegvallen van een operationele vestigingsplaats.