Geluid

Lawaaidoofheid is een beroepsziekte die binnen deze branche voor kan komen. Dit houdt in dat je schade aan je gehoor hebt die niet meer verbetert. In deze branche heb je vaak en voor lange tijd te maken met hoge geluidsniveaus.

Als het geluidsniveau op een werkdag van 8 uur (of gemiddeld 40 uur per week) gemiddeld de grens van 80 dB(A) overgaat, is de kans op gehoorschade groter. Geluiden die boven de 80 dB(A) komen, noemen we dan ook ‘schadelijk’.

In de arbocatalogus geluid lees je meer over welke maatregelen er genomen kunnen worden om de effecten van geluid binnen ons vakgebied te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van bronmaatregelen:

·         het bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte equipment dient geluidsarm te zijn gebouwd;
·         plaats de hogedrukunit op voldoende afstand van de spuiter
·         gebruik de juiste nozzle
·         voer regelmatig onderhoud aan apparatuur en het materieel