Arbeidshygiënische strategie

Arbeidshygiënische strategie
We vinden het belangrijk dat je op de werkvloer veilig bent en dat je gezond bent en blijft. Dit staat ook in de Arbowet (artikel 3, lid 1, sub b).

Daarom werken we met een stappenplan om risico’s te voorkomen. Dit noemen we de ‘arbeidshygiënische strategie’. Deze is als volgt:
1: Pak de bron aan. Kan het risico voorkomen worden? Zo niet, ga naar de volgende stap.
2: Denk aan acties om het risico zo klein mogelijk te houden. Kijk naar technische maatregelen of acties die het bedrijf kan nemen. Bijvoorbeeld hoe de werkplek ingericht is.
3: Wanneer er toch iets vervelends gebeurt, probeer dan de schade te beperken.

Volgorde van maatregelen:
1: Bronmaatregelen
2: Technische maatregelen
3: Organisatorische maatregelen
4: Persoonlijke beschermingsmiddelen