RI&E en arbocatalogus

Met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) onderzoekt een bedrijf welke risico’s er zijn. Het onderzoek leidt tot:
* een plan van aanpak waarin staat welke verbeteringen nodig zijn;
* welke verbeteringen prioriteit hebben;
* wanneer de verbeteringen doorgevoerd moeten zijn;
* wie verantwoordelijk is voor die uitvoering.

Uitvoering
De RI&E is verplicht volgens de Arbowet. In de arbocatalogus staan de beheersmaatregelen en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om situaties te verbeteren. Treft een bedrijf zelf andere maatregelen? Dat mag. Een bedrijf moet dan wel aan de arbeidsinspectie duidelijk maken dat deze tot minimaal hetzelfde resultaat leiden.