Bijlage XII

Landelijke collectieve arbeidsovereenkomst

voor de werknemers werkzaam in onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten inzake reparatie duur en opbouw ww en wga

INGAANDE 1 JANUARI 2016
EINDIGEND 31 DECEMBER 2020

Ondergetekenden:

 • I.Vereniging van Werkgevers in Scheeps-, Industrie, Milieu- en Technische Onderhoudsaktiviteiten gevestigd te Gorinchem, hierna te noemen de werkgeversvereniging
 • II.
  • a.FNV, gevestigd te
  • b.CNV Vakmensen.nl, gevestigd te Utrecht; hierna te noemen de vakbonden
 • verklaren met elkaar te sluiten een Collectieve Arbeidsovereenkomst en komen daartoe het navolgende overeen.
 • 1.In het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013 en 11 juli 2014 zijn afspraken gemaakt over de reparatie van de duur en de opbouw van de WW en de WGA.
  2.Cao partijen spreken af zich aan te zullen sluiten bij de op te richten nationale private uitvoerder voor de aanvullende private WW/WGA, zodra deze bekend is. De nationale uitvoerder zal een uniforme regeling voor alle werknemers introduceren en voorleggen aan decentrale cao partijen. Deze regeling nemen cao partijen één op één over.
  3.Cao partijen schatten in dat de private aanvullende WW/WGA in 2016 en 2017 0,2% van het SV-loon kost. Werknemers nemen de volledige premie voor hun rekening.
  4.De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.
  5.Tussentijdse wijzigingen en de premiestelling worden door cao-partijen bekrachtigd.
 • Aldus overeengekomen tussen partijen in 2016.
 • Vereniging van werkgevers in Scheeps-, Industrie-, Milieu- en Technische Onderhoudsaktiviteiten
Naam: De heer mr. J.C. van Zundert Naam: Mevrouw D.V. Holtappel
Functie: Voorzitter Functie: Penningmeester
Handtekening: Handtekening:

FNV, gevestigd te Amsterdam

Naam: A. Gündüz Naam:
Functie: Bestuurder Functie:
Handtekening: Handtekening:

 

CNV Vakmensen.nl

Naam: P. Fortuin Naam: P.M. Verburg
Functie: Voorzitter Functie: Vakgroepbestuurder
Handtekening: Handtekening: