Vooraf

Introductie

Landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de werknemers werkzaam in onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten (cao Orsima)

Ingaande 1 april 2020
eindigend 30 september 2021

Ondergetekenden:

  • I Vereniging van Werkgevers in Scheeps-, Industrie, Milieu- en Technische Onderhoudsaktiviteiten gevestigd te Gorinchem, hierna te noemen de werkgeversvereniging
  • II
    • a. FNV, gevestigd te Amsterdam
    • b. CNV Vakmensen.nl, gevestigd te Utrecht; hierna te noemen de vakbonden verklaren met elkaar te sluiten een Collectieve Arbeidsovereenkomst en komen daartoe het navolgende overeen.