Is er een vergoeding voor beschikbaarheidsdiensten?

Ja, als er sprake is van consignatie dan heeft de werknemer recht op een toeslag. Deze toeslag is van maandag tot en met vrijdag € 0,70 bruto per uur en van vrijdag 18.00 tot maandag 06.00 uur € 1,15 bruto per uur.

Is er een reiskostenvergoeding?

Ja, in artikel 24 van de cao is bepaald dat de werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Daarnaast kan er ook recht bestaan op vergoeding van de reisuren. De regels hiervoor zijn in artikel 25 van de cao opgenomen.

Wanneer is er sprake van een verplichte opleiding?

Als de werknemer op initiatief van de werkgever of met schriftelijke toestemming van de werkgever een bedrijf- of bedrijfstakvakopleiding volgt. De kosten van een verplichte opleiding worden door de werkgever betaald.

Bestaat er recht op verlof bij bijzondere omstandigheden?

Ja, de werknemer heeft in een aantal gevallen recht op betaald verlof. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, overlijden of verhuizing. De werknemer heeft alleen recht op dit verlof als hij binnen de arbeidstijd niet aanwezig kan zijn door de situatie.

Is er een toeslag voor het werken in ploegendiensten?

Ja, als de werknemer in een ploegendienst werkt, ontvangt hij een toeslag. Bij een 2-ploegendienst is de toeslag 15% en bij een 3-ploegendienst is de toeslag 20%. De toeslag wordt betaald over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren.

Kunnen atv-dagen worden meegenomen naar het nieuwe jaar?

Ja, dat kan. Aan het einde van ieder jaar wordt het aantal atv-dagen berekend. Als er nog atv-dagen over zijn, worden deze aan het saldo van het nieuwe jaar toegevoegd. Als er te veel atv-dagen zijn opgenomen dan wordt dit verrekend met de atv-dagen voor het nieuwe jaar.

Wanneer is er sprake van onwerkbaar weer?

In artikel 5 lid 7 van de cao zijn regels opgenomen wanneer er sprake is van onwerkbaar weer. Dit kan het geval zijn bij: – vorst/ijzel/sneeuw, in de periode van 1 november tot en met 31 maart – overvloedige regenval of storm, in de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Download nu de app ‘Orsima op zak’

Met alle informatie over de cao, nieuws, tools en meer. De nieuwe cao-teksten zijn voor iedereen nu ook beschikbaar in de app ‘Orsima op zak’. Hiermee kunnen medewerkers de cao Orsima 1 oktober 2022 – 1 april 2024 makkelijk op hun mobiele telefoon of tablet bekijken en doorzoeken. Daarnaast zijn andere tools beschikbaar via de… Lees verder >

Geldt de cao ook voor kantoorpersoneel?

Ja, de cao geldt ook voor kantoorpersoneel, maar niet alle artikelen uit de cao zijn van toepassing op kantoorpersoneel. Kantoorpersoneel heeft bijvoorbeeld geen recht op atv-dagen.

Wat wordt uit O&O fonds Orsima en FBS betaald?

Alle werkgevers en werknemers die onder de cao Orsima vallen, betalen premie aan Stichting O&O fonds Orsima. Hieruit worden sectoractiviteiten gefinancierd, zoals de arbocatalogus, opleidingen en cao helpdesk. Werkgevers die lid zijn van SITO en haar werknemers betalen ook premie aan FBS. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen betaald.

Nieuwe website live

Vanaf vandaag is onze nieuwe website live. Hier staat de #vakmens centraal. Je vindt hier alles wat je zou willen weten over de branche. Laat je ons weten wat je ervan vindt? Stuur een mail naar communicatie@orsima.nl  

Waar kan ik de cao downloaden?

Je kunt de cao Orsima downloaden op deze pagina. Daar kun je ook alle losse artikelen bekijken, of gebruik natuurlijk de zoekbalk voor jouw specifieke vraag!

Loonstijgingen in 2019

In aansluiting op de gemaakte cao afspraken is de APC berekend en de loongebouwen per 1 maart 2019 en 1 september 2019 aangepast. • Per 1 maart 2019 is de loonsverhoging 1,54% • Per 1 september 2019 is de loonsverhoging 0,46% Bekijk hier het overzicht

Lonen

In de cao worden ook de loonsverhogingen afgesproken. Hier vind je de recente wijzigingen.  2022 In oktober 2022 zijn afspraken gemaakt over een nieuwe cao Orsima. De lonen worden verhoogd met: 4% op 1 oktober 2022. Je vindt hier het loongebouw per 1 oktober 2022 4% op 1 januari 2023. Je vindt hier het loongebouw… Lees verder >

Download nu de cao Orsima

Je kunt nu de cao Orsima in de nieuwe opmaak downloaden. Deze vervangt eerder gepubliceerde versies. Download de cao Orsima 2018 – 2020 hier.

Orsima loonsverhoging per 1 oktober 2017

In de cao Orsima is een eenmalige uitkering afgesproken per 1 oktober 2017. De eenmalige uitkering is 0,5% van het op 1 oktober geldende basisloon op jaarbasis. De werknemer die op 1 oktober 2017 korter dan een jaar in dienst is, ontvangt de eenmalige uitkering pro rata. De eenmalige uitkering wordt als volgt berekend: 12… Lees verder >