Orsima loonsverhoging per 1 oktober 2017

In de cao Orsima is een eenmalige uitkering afgesproken per 1 oktober 2017. De eenmalige uitkering is 0,5% van het op 1 oktober geldende basisloon op jaarbasis. De werknemer die op 1 oktober 2017 korter dan een jaar in dienst is, ontvangt de eenmalige uitkering pro rata.

De eenmalige uitkering wordt als volgt berekend: 12 x het vaste bruto salaris over de maand oktober 2017 x 0,5%. Tot het vaste bruto salaris behoren ook persoonlijke toeslagen, toeslagen uit regelmatige ploegendiensten en de vaste toeslag voor bijzondere omstandigheden van artikel 27 van de cao. Andere beloningselementen als vakantietoeslag, consignatietoeslag en winstuitkering worden niet meegerekend.

Als er in perioden van 4 weken wordt verloond, dient uit te worden gegaan van de 4 weken periode waarin de eerste oktoberweek valt en dient dat loon te worden vermenigvuldigd met 13. In alle gevallen is de uitkering een bruto uitkering.