Hoe zit het eigenlijk met de Pasen en andere feestdagen in onze cao?

Er komen weer een boel feestdagen aan. Weet jij wat er in de cao Orsima staat hierover? Welke dagen zijn eigenlijk feestdagen? Moet je dan werken? En hoe zit het met je vergoedingen als je werkt tijdens een feestdag? Op deze website kun je gemakkelijk zoeken op #feestdagen en meer belangrijke onderwerpen. Liever de hele… Lees verder >

Artikel 14

Algemeen erkende feestdagen

Op feestdagen zal als regel geen arbeid worden verricht. Op deze dagen kan echter wel op basis van vrijwilligheid arbeid worden verricht, met inachtneming van het gestelde in artikel 12 lid 4.

Artikel 12

Vergoedingen in verband met overwerk en onregelmatig werk

1. Overwerk a.Onder overwerk wordt verstaan arbeid verricht op maandag tot en met vrijdag boven 8 uur per dag. b.Over het eerste overwerkuur verricht tussen 07.00 en 20.00 uur wordt 25% extra betaald boven het uurloon/basisloon en over ieder volgend overwerkuur 50%. c.Over ieder overwerkuur verricht voor 07.00 uur en na 20.00 uur wordt 50%… Lees verder >

Artikel 1

Definities

1. Basis(uur)loon: het bruto(uur)loon dat werknemer ontvangt exclusief toeslagen of andere vergoedingen 2. Cao: de collectieve arbeidsovereenkomst Orsima 3. Cao-partijen: de werkgeversvereniging en de vakbonden gezamenlijk 4. Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koningsdag en 5 mei (eerstvolgende in 2025) 5. Werkgever: onder de werkgever wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die haar… Lees verder >