4.12 Magazijnmedewerker

context

De kern van de functie is het in magazijn en buitenopslagplaats verzorgen van uitgifte, beheer en inname van diverse soorten hulpmiddelen vereist bij industriële reinigingsopdrachten (zoals schoppen, bezems, onbemand technisch materieel als compressoren en pompen, gereedschappen, vuilafvoer­bakken, slangen, etcetera. voor hogedrukreiniging en vacuümtechniek) en tevens uitgifte van bedrijfs­kleding en speciale beschermingsmiddelen bij bepaalde werkzaamheden zoals bijvoorbeeld hogedrukspuiten.

organisatie

Ressorteert onder  : chef magazijn.

Geeft leiding aan    : niet van toepassing.

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Fysieke handling.

 

 

 

B.    Administratie en registratie.

 

 

 

–   aantal en % manco’s/fouten;

–   magazijn en buitenopslagplaats op orde;

–   aantal verwerkte orders.

 

–   volledigheid registraties;

–   tijdige verwerking.

 

 

 

 

 

 

0412

412kerntaken

A. Fysieke handling:

–   gereed maken van aanvragen voor hulpmiddelen, materialen en machines volgens gegeven opdrachten, door het verzamelen en bijeenbrengen ervan;

–   lossen en sorteren van hulpmiddelen en materialen;

–   controleren van geretourneerde hulpmiddelen, materialen en machines: inspecteren (niet op technisch functioneren) van terugkomende hulpmiddelen en materialen op beschadigingen, zo nodig schoonmaken, en opbergen;

–   schoonhouden van machines (spuit-plaats);

–   opslaan van goederen met behulp van de hef-/reachtruck op gegeven locatie (eventueel na raadpleging van de chef magazijn);

–   in ordelijke staat houden van magazijn en buitenopslagplaats;

–   opvolgen van voorschriften voor wat betreft de veiligheid op de werkplekken en voor wat betreft de veiligheid van werken.

B. Administratie en registratie:

–   verrichten van periodieke tellingen, vastleggen van aantallen op daarvoor bestemde formulieren;

–   registreren van bijzonderheden ten aanzien van verrichte verplaatsingen/handelingen.

werkgerelateerde bezwaren 

–   uitoefenen van kracht bij het handmatig verplaatsen van materialen, soms tot 25 kg;

–   lopend en staand werken, soms bukkend/reikend;

–   hinder van weersomstandigheden (bij buiten werken) en van temperatuurverschillen (bij overgang van binnen naar buiten);

–   kans op letsel als gevolg van stoten of beknelling van ledematen.

functioneringsvereisten

–   Heftruckcertificaat (indien van toepasing).

competenties

Samenwerken en overleggen:

–   gaat op de juiste wijze om met de mensen;

–   levert een bijdrage aan het werkoverleg;

–   geeft aan waar samenwerking nodig is.

Ethisch en integer handelen:

–   houdt zich aan de omgangsvormen en regels met betrekking tot de mensen, de omgeving en het milieu die in het werk absoluut nooit mogen worden overtreden;

–   houdt rekening met sociale gevoeligheden;

–   vermijdt kwetsend woordgebruik of kwetsende handelingen;

–   vermijdt handelingen die voorspelbaar milieu-/omgevingsschade veroorzaken;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en procedures.

Vakdeskundigheid toepassen:

–   werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan;

–   voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Instructies en procedures opvolgen:

–   volgt de voorgeschreven procedures op;

–   is alert op veiligheidsrisico’s.