Bcp’s Industriële Reiniging

Orsima heeft een professionele structuur ontwikkeld voor vakmanschap. Voor een aantal specifieke functies binnen de Industriële Dienstverlening is een beroepscompetentieprofiel (bcp) ontwikkeld. Een bcp en geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Elk bcp bestaat uit een beroepsbeschrijving, de kerntaken en daarbij behorende beroepscompetenties. Op deze pagina vind je diverse beroepscompetentieprofielen ontwikkeld voor de Industriële Reiniging. 

Voor elk beroep is aangegeven welke vereisten voor een professionele uitoefening van dit beroep verplicht of aanbevolen zijn. Dit is tevens overzichtelijk uitgewerkt in het certificatenoverzicht. Daarnaast staan hierin ook de loopbaanmogelijkheden per functie vermeld.