Corveeër

De Corveeër werkt in bedrijven die behoren tot de Industriële reiniging en Scheepsonderhoud. Het doel van zijn functie is het uitvoeren van het opgegeven reinigingsprogramma. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever en bestaan uit het uitvoeren van reinigingsopdrachten in productieruimten van bedrijven, opslagruimten, gangen, trappenhuizen e.d. als ook op de buitenterreinen. De Corveeër maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van uiteenlopende materialen (handgereedschappen) en hulpmiddelen (stofzuiger).

De Corveeër werkt onder begeleiding/aansturing van de leidinggevende en is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werk. De werkzaamheden zijn routinematig en uitvoerend van aard volgens de instructies die hij daarvoor heeft gekregen. De Corveeër is in staat zelfstandig problemen van beperkte omvang op te lossen. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient hij er zeker van te zijn dat de systemen waaraan hij werkt, uitgeschakeld zijn.

De reinigingswerkzaamheden behoren tot het type als vegen, stofzuigen, schrobben, afspuiten (niet zijnde hoge druk), spoelen en droogtrekken. Zij vinden voornamelijk plaats aan vloeren en wanden. Bij de uitvoering moet hij zorgvuldig werken met aandacht voor de waarde van voorwerpen van de klanten. Indien nodig informeert en overlegt hij met collega’s of leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor het tijdig en overeenkomstig de afspraken uitvoeren van de werkzaamheden, zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit (aantal ruimten).

De complexiteit van de werkzaamheden van de Corveeër wordt bepaald door de gang van zaken die bij een normale procesgang aan de orde is. De complexiteit wordt tevens bepaald door afwijkende (minder routinematige) situaties. De Corveeër moet dan inschatten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega’s en/of de leidinggevende. Daarnaast ondersteunt en assisteert de Corveeër de Cleaner en Allround cleaner. De Corveeër moet werken volgens de gegeven werkinstructie, waarbij hij rekening moet houden met procedures en voorschriften met betrekking tot hygiëne, ARBO, veiligheid en milieu.

De Corveeër is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij is waakzaam en roept direct hulp in als hij (dreigende) (ver-)storingen of problemen niet zelf kan oplossen. De Corveeër is flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken en beschikt over het aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het werkproces. In het belang van de uitoefening van het beroep dient hij zich indien nodig bij te scholen. In ieder geval dient hij te beschikken over de in onderstaande tabel opgenomen certificaten.

Voor de Corveeër bestaan loopbaanmogelijkheden naar Cleaner en eventueel Allround cleaner. Deze doorgroeimogelijkheden komen tot stand door het verder opdoen van werkervaring, training on the job en het volgen van cursussen, opleidingen e.d.

TERUG NAAR BEROEPENOVERZICHT