Cleaner

De Cleaner IR werkt vaak bij raffinaderijen. Het werk wordt uitgevoerd in tweetallen. Het werk is heel afwisselend. De Cleaner IR is steeds op een andere plek aan het werk. ’s Morgens hoort hij waar hij aan het werk gaat en hij blijft daar totdat het af is. De Cleaner IR heeft vele toegangspasjes, om de terreinen van alle bedrijven op te kunnen. De Cleaner IR is een vakman. Hij voert reinigingsprogramma’s uit bij bedrijven in de Industriële Reiniging. De Cleaner IR zorgt voor het losmaken, verzamelen en verwijderen van vaste stoffen en vloeistoffen. Hij werkt in tanks, opslagruimten in fabrieken en op buitenterreinen.

De Cleaner IR maakt bij de werkzaamheden gebruik van verschillende materialen, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. De Cleaner IR werkt zorgvuldig en let altijd op de veiligheid. Hij kan omgaan met verschillende soorten (gevaarlijke) stoffen en weet wanneer hij problemen zelf kan oplossen en wanneer hij de hulp van anderen moet inroepen. De Cleaner IR is gewend om volgens procedures te werken. Hij communiceert met collega’s en leidinggevenden om ervoor te zorgen dat het werk op tijd en volgens afspraak wordt afgerond.