Chemisch Technisch Operator (CTO) (nieuw)

De (Assistent) Chemisch Technisch Operator (CTO) werkt in bedrijven die behoren tot de Industriële Reiniging. De werkzaamheden worden zowel op het eigen bedrijf als bij de opdrachtgever uitgevoerd en hebben zowel betrekking op nieuwe als bestaande installaties als onderdelen van installaties en constructies of delen ervan. De (Assistent) CTO is een vakman, die apparaten, installaties en systemen reinigt of erop toeziet dat deze volgens procedure gereinigd worden. Hij werkt met chemicaliën bij oppervlaktebehandeling in combinatie met andere reinigingstechnieken. Hij heeft gespecialiseerde kennis van apparatuur en van materialen en stoffen die bij in het reinigingsproces gebruikt worden. De CTO ziet toe op de uitvoering van het werk en bepaalt of de werkzaamheden kunnen starten, of onderbroken moeten worden. Veiligheid staat altijd centraal. Alle communicatie verloopt via de CTO en hij is het aanspreekpunt voor derden. Hij instrueert de Assistent CTO bij de uitvoering van het werk en treedt op als begeleider van jonge / nieuwe collega’s.