Allround cleaner

De Allround cleaner werkt in bedrijven die behoren tot de Industriële reiniging en Scheepsonderhoud. Het doel van zijn functie is het losmaken, verzamelen en verwijderen van vaste stoffen en vloeistoffen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever en bestaat uit het uitvoeren van reinigingsopdrachten in tanks, opslagruimten, zowel in de fabrieken als op de buitenterreinen. In het bijzonder gaat het om het losmaken van vaste stoffen en vloeistoffen, die daarna verzameld en verwijderd worden. Vaak gaat het om gevaarlijke stoffen, waarbij de uiterste voorzichtigheid geboden is. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de te reinigen locatie gecontroleerd op veiligheid.

De Allround cleaner maakt bij zijn werkzaamheden, die voor een deel handmatig worden uitgevoerd, gebruik van uiteenlopende materialen, apparatuur, eenvoudige machines, hoge druk- of druk vacuüminstallatie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast het bepalen op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke (specialistische) apparatuur ingezet wordt, maakt hij op aanwijzingen van de Operator/Machinist de installatie ter plekke gereed door het aansluiten en aankoppelen van hulpmiddelen.

De Allround cleaner die bij de uitvoering van werkzaamheden breed inzetbaar is werkt onder begeleiding/aansturing van de Operator/Machinist en is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werk. De werkzaamheden zijn over het algemeen afwisselend en uitvoerend van aard. De Allround cleaner is in staat zelfstandig problemen van beperkte omvang op te lossen. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient hij er zeker van te zijn dat de systemen waaraan hij werkt, uitgeschakeld zijn.

Indien nodig informeert en overlegt hij met collega’s of leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor het tijdig en overeenkomstig de afspraken uitvoeren van de werkzaamheden.

De complexiteit van de werkzaamheden van de Allround cleaner wordt bepaald door de gang van zaken die bij een normale procesgang aan de orde is. De zorgvuldigheid van handelen speelt daarbij een belangrijke rol. De complexiteit wordt tevens bepaald door afwijkende (minder routinematige) situaties. De Allround cleaner moet dan inschatten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega’s en/of de leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit, hygiëne, ARBO, veiligheid, kosten en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van al zijn werkzaamheden.

Na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de werkplek schoon achtergelaten en worden materialen en apparatuur schoon, ordelijk en veilig afgevoerd en opgeborgen. Indien nodig worden kleine mankementen op aanwijzingen van de Operator/Machinist verholpen.

De Allround cleaner is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij is zeer waakzaam en roept direct hulp in als hij (dreigende) (ver-)storingen of problemen niet zelf kan oplossen. De Allround cleaner is flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken en beschikt over het vermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het reinigingsproces. Daarnaast mag van hem verwacht worden dat hij in voorkomende gevallen optreedt als begeleider van (jonge/nieuwe) collega’s, die hij begeleidt bij de uitvoering van het uit te voeren werk.

Uiteraard wil de Allround cleaner zich blijven ontwikkelen in zijn beroep. In ieder geval dient hij voor een professionele uitoefening te beschikken over de certificaten, die in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Voor de Allround cleaner bestaan loopbaanmogelijkheden naar functies als Operator en Machinist. Deze doorgroeimogelijkheden komen tot stand door het verder opdoen van werkervaring, training on the job en het volgen van cursussen, opleidingen e.d.

TERUG NAAR BEROEPENOVERZICHT