De belangrijkste risico’s

Werknemers in deze branche krijgen te maken met risico’s. De volgende risico’s zijn opgenomen in de arbocatalogus: * Gevaarlijke stoffen * Explosiegevaar * Geluid Regelmatig komen er nieuwe risico’s bij in de arbocatalogus.  

Artikel 33

Veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden, drank- en drugsgebruik en relatie met de opdrachtgever

1.De werkgever treft voor de uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. De werkgever stelt hiertoe met inachtneming van de geldende arbocatalogus een beleid op. Onderdeel van dit beleid kan een zero tolerancebeleid zijn voor… Lees verder >