Artikel 17

Scholing

1.Indien op initiatief van de werkgever of met schriftelijke toestemming van de werkgever een bedrijf- of bedrijfstak-vakopleiding wordt gevolgd, wordt dit gezien als een verplichte opleiding en komen de kosten hiervan voor rekening van de werkgever. Dit betekent dat: a) De cursus- en examenkosten voor rekening van de werkgever komen. b) De cursus wordt voor… Lees verder >