Bijlage IV

Regeling functie-indeling

1. Iedere werknemer wordt aangesteld in een van de functies genoemd in bijlage II. 2. Aan de werknemer wordt schriftelijk meegedeeld in welke functie met bijbehorende functieomschrijving hij wordt aangesteld en in welke loongroep hij is ingedeeld. 3. Indien de werknemer het niet (meer) eens is met de functie-indeling, of indien hij van mening is… Lees verder >