Artikel 36

Pensioenen

1.De pensioenregeling bestaat uit een basisregeling, een overgangsregeling en een excedentregeling. 2.Er geldt voor leden van de Werkgeversvereniging SITO een verplichte deelneming in de hierna te noemen basisregeling en overgangsregeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, hierna te noemen PF Vervoer. 3.De in lid 2 bedoelde basis – en overgangsregeling wordt… Lees verder >