Artikel 35

Financiering activiteiten op sectorniveau

1.Er is een O&O-fonds Orsima waaruit activiteiten op sectorniveau worden bekostigd. 2.De statuten en reglementen van dit fonds maken onverbrekelijk deel uit van deze cao. 3a.De werkgever is vanaf 1 januari 2021 een bijdrage voor O&O-fonds verschuldigd van 1,04% van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in… Lees verder >