Kunnen atv-dagen worden meegenomen naar het nieuwe jaar?

Ja, dat kan. Aan het einde van ieder jaar wordt het aantal atv-dagen berekend. Als er nog atv-dagen over zijn, worden deze aan het saldo van het nieuwe jaar toegevoegd. Als er te veel atv-dagen zijn opgenomen dan wordt dit verrekend met de atv-dagen voor het nieuwe jaar.

Hoeveel atv-dagen zijn er?

Per kalenderjaar ontvangt de werknemer 22 atv-dagen. De werkgever mag maximaal 14 atv-dagen aanwijzen. De overige 8 atv-dagen worden in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld.