Artikel 39

Asbestsanering

In aanvulling op en in afwijking van het overigens bepaalde in deze cao, is voor de bedrijven die zich uitsluitend met asbestsaneringswerkzaamheden bezig houden, het hieronder onder A en B van toepassing. A.Segmentsarbeidsvoorwaarden 1.Voor de toepassing van de asbesttoeslag als bedoeld in artikel 29 geldt dat de betreffende bedrijven kunnen kiezen uit de volgende toepassingsmogelijkheden:… Lees verder >