Wat wordt uit O&O fonds Orsima en FBS betaald?

Alle werkgevers en werknemers die onder de cao Orsima vallen, betalen premie aan Stichting O&O fonds Orsima. Hieruit worden sectoractiviteiten gefinancierd, zoals de arbocatalogus, opleidingen en cao helpdesk. Werkgevers die lid zijn van SITO en haar werknemers betalen ook premie aan FBS. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen betaald.

Voor wie is de arbocatalogus?

Deze arbocatalogus is van toepassing voor de sector Orsima. Hierbij wordt de werkingssfeer van de cao Orsima gevolgd: De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit onderdeel zijn: a. Industriële reiniging, waaronder tenminste te verstaan het handmatig, mechanisch en chemisch reinigen, onderhouden en conserveren, niet zijnde reparatie en vervangingswerkzaamheden, van veelal zware industriële installaties… Lees verder >

Ontwikkeling Arbocatalogus

CNV BedrijvenBond, FNV en Werkgeversvereniging SITO, de sociale partners in de sector Orsima, hebben het initiatief genomen tot een arbocatalogus. Zij willen met de arbocatalogus werkgevers en werknemers bijstaan in het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkplek. De branche heeft diverse instrumenten ontwikkeld en good practices verzameld. In de arbocatalogus worden al… Lees verder >