Verfspuiter

De Verfspuiter werkt in bedrijven die behoren tot de sectoren Industriële reiniging en  Scheepsonderhoud. Het doel van zijn functie is het beschermen van oppervlakken in de gevraagde kwaliteit door het opbrengen van verf. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever of werkgever en bestaan uit het uitvoeren van spuit- en/of schilderwerkzaamheden aan schepen, offshore-installaties, industriële installaties en gebouwen en in tanks, evenals opdrachten voor de petrochemische industrie en de industrie voor de natte weg- en waterbouw.

De Verfspuiter maakt bij zijn werkzaamheden hoofdzakelijk gebruik van verfpompen en daaraan gekoppelde hulpmiddelen. De spuit- en schilderwerkzaamheden worden op aanwijzing van de Voorman voorbereid en uitgevoerd. De voorbereiding begint met het mobiliseren van het benodigde equipement. De te gebruiken apparatuur maakt de Verfspuiter ter plekke gereed voor gebruik. Na het aanmaken van de verf wordt de apparatuur afgesteld en getest. Hierna worden de oppervlakken gespoten en/of geschilderd volgens de opgegeven specificatie. Tussentijds worden de laagdiktes gecontroleerd. Na het spuiten en/of schilderen wordt een controle op de kwaliteit van het werk en het gewenste eindresultaat uitgevoerd. Daarna wordt het equipement schoongemaakt en gedemobiliseerd.

De Verfspuiter die bij de uitvoering van werkzaamheden breed inzetbaar is, werkt zelfstandig onder begeleiding/aansturing van de Voorman, die verantwoordelijk is voor het project. De Straler/Hogedrukspuiter is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van zijn eigen werk. De werkzaamheden zijn over het algemeen afwisselend en uitvoerend van aard. De Verfspuiter is in staat zelfstandig problemen van beperkte omvang (kleine storingen) op te lossen. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient hij er zeker van te zijn dat de systemen waaraan hij werkt, uitgeschakeld zijn. Indien nodig informeert en overlegt hij met collega’s of de Voorman. Hij is verantwoordelijk voor het nauwkeurig, tijdig en overeenkomstig de afspraken uitvoeren van de spuit- en schilderwerkzaamheden.

De complexiteit van de werkzaamheden van de Verfspuiter wordt bepaald door de gang van zaken die bij een normale procesgang aan de orde is. De zorgvuldigheid van handelen speelt daarbij een belangrijke rol. De complexiteit wordt tevens bepaald door afwijkende (minder routinematige) situaties. De Verfspuiter moet dan inschatten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega’s en/of Voorman. De combinatie van richtlijnen, procedures en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit, hygiëne, ARBO, veiligheid, kosten en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van al zijn werkzaamheden. De Verfspuiter is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij is zeer waakzaam en roept direct hulp in als hij (dreigende) (ver-)storingen of problemen niet zelf kan oplossen. Extra lastig wordt het als in de omgeving, waarin gewerkt wordt, niet die veiligheidseisen worden toegepast die noodzakelijk zijn.

Na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de werkplek schoon achtergelaten en worden materialen en apparatuur schoon, ordelijk en veilig afgevoerd en opgeborgen. Indien nodig wordt klein onderhoud al of niet op aanwijzingen van de Voorman uitgevoerd. De Verfspuiter is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij is zeer waakzaam en roept direct hulp in als hij (dreigende) (ver)storingen of problemen niet zelf kan oplossen.

De Verfspuiter is flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken en beschikt over het vermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het spuit- en schilderproces. Daarnaast mag van hem verwacht worden dat hij in voorkomende gevallen optreedt als begeleider* van (jonge/nieuwe) collega’s, die hij begeleidt bij de uitvoering van het uit te voeren werk.

Tevens dient hij t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden een hoogwerker en een heftruck te bedienen en te besturen.

Uiteraard wil de Verfspuiter zich blijven ontwikkelen in zijn beroep. In ieder geval dient hij voor een professionele uitoefening te beschikken over de certificaten, die in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Voor de Verfspuiter bestaan loopbaanmogelijkheden naar functies als Straler/Hogedrukspuiter, Voorman en Uitvoerder. Deze doorgroeimogelijkheden komen tot stand door het verder opdoen van werkervaring, training on the job en het volgen van cursussen, opleidingen e.d.

TERUG NAAR BEROEPENOVERZICHT