Cleaner (nieuw)

De Cleaner SC werkt vaak bij scheepswerven. Hij werkt in groepjes aan een project dat langere tijd duurt. De Cleaner SC heeft een vaste werkomgeving op een scheepswerf en heeft voldoende aan één toegangspas om het terrein van het bedrijf op te kunnen. De Cleaner SC is een vakman. De Cleaner SC zorgt voor het losmaken, verzamelen en verwijderen van roest en oude verflagen middels hogedruk spuiten (< 250 bar), het handmatig ontroesten van oppervlakten middels schrapen en bikken, het verwijderen van verfresten, etc. op de werkvloer (dokvloer) middels hogedruk spuiten (< 250 bar) en andere voortkomende hand- en spandiensten. Het uitvoeren van deze werkzaamheden richt zich op schepen, offshore installaties, industriële installaties en tanks. Hij werkt op het terrein van de opdrachtgever en maakt gebruik van verschillend materieel en materiaal. Hij kan materieel bedienen en zorgdragen voor (klein) onderhoud. In zijn beroep staat veiligheid centraal. Hij werkt zorgvuldig en is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. De Cleaner SC heeft oog voor gevaarlijke situaties en spreekt anderen daarop aan als de situatie erom vraagt.
De Cleaner SC werkt in open lucht en in besloten ruimten en kan bij het uitvoeren van de werkzaamheden een hoogwerker bedienen.

Alle beroepen Scheepsonderhoud en Conservering