Straler/Hogedrukspuiter

De Straler/Hogedrukspuiter werkt in bedrijven die behoren tot de sectoren Industriële reiniging en  Scheepsonderhoud. Het doel van zijn functie is het coatklaar maken van oppervlakken door het verwijderen van roestlagen, oude coating en/of het reinigen van vervuilde oppervlakken d.m.v. stralen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever of werkgever en bestaan uit het uitvoeren van reinigings- en straalopdrachten aan schepen, offshore-installaties, industriële installaties en gebouwen en in tanks, evenals opdrachten voor de petrochemische industrie en de industrie voor de natte weg- en waterbouw. Het stralen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: grit stralen (met perslucht), natstralen (met water) of hogedruk waterstralen.

De Straler/Hogedrukspuiter maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van diverse soorten apparatuur zoals gritstraalapparatuur (vast en mobiel) voor straalgrit, hydrojetpomp en handmatige gereedschappen. De straalwerkzaamheden worden op aanwijzing van de Voorman voorbereid en uitgevoerd. De voorbereiding begint met het afzetten van de werkplek en mobiliseren van het benodigde equipement. De te gebruiken apparatuur maakt de Straler/Hogedrukspuiter ter plekke gereed voor gebruik door het aankoppelen van slangen. Na het afstellen wordt de apparatuur getest.

Na het juist aanvoeren van het straalmiddel (b.v. grit) worden de objecten gestraald volgens de opgegeven straalgraad. Na het verwijderen van het straalgrit en het stofvrij maken van het oppervlak wordt een controle op de kwaliteit van het werk en het gewenste eindresultaat uitgevoerd. Bij het werken met hoge druk water wordt altijd samengewerkt met een tweede man die de ‘dodemansknop’ bedient.

Na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de werkplek schoon achtergelaten nadat het grit is opgeruimd en afgevoerd (housekeeping). Materialen en apparatuur worden schoon, ordelijk en veilig opgeborgen en afgevoerd. Indien nodig wordt klein onderhoud al of niet op aanwijzingen van de Voorman uitgevoerd. Daarna wordt het equipement gedemobiliseerd en is de werkplek gereed voor het spuiten.

De Straler/Hogedrukspuiter die bij de uitvoering van werkzaamheden breed inzetbaar is, werkt zelfstandig onder begeleiding/aansturing van de Voorman, die verantwoordelijk is voor het project. De Straler/Hogedrukspuiter is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van zijn eigen werk. De werkzaamheden zijn over het algemeen afwisselend en uitvoerend van aard. De Straler/Hogedrukspuiter is in staat zelfstandig problemen van beperkte omvang (kleine storingen) op te lossen. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient hij er zeker van te zijn dat de systemen waaraan hij werkt, uitgeschakeld zijn. Indien nodig informeert en overlegt hij met collega’s of de Voorman. Hij is verantwoordelijk voor het nauwkeurig, tijdig en overeenkomstig de afspraken uitvoeren van de straalwerkzaamheden.

De complexiteit van de werkzaamheden van de Straler/Hogedrukspuiter wordt bepaald door de gang van zaken die bij een normale procesgang aan de orde is. De zorgvuldigheid van handelen speelt daarbij een belangrijke rol. De complexiteit wordt tevens bepaald door afwijkende (minder routinematige) situaties. De Straler/Hogedrukspuiter moet dan inschatten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega’s en/of Voorman. De combinatie van richtlijnen, procedures en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit, hygiëne, ARBO, veiligheid, kosten en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van al zijn werkzaamheden. De Straler/Hogedrukspuiter is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij is zeer waakzaam en roept direct hulp in als hij (dreigende) (ver-)storingen of problemen niet zelf kan oplossen. Extra lastig wordt het als in de omgeving, waarin gewerkt wordt, niet die veiligheidseisen worden toegepast die noodzakelijk zijn.

De Straler/Hogedrukspuiter is flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken en beschikt over het vermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het straalproces. Daarnaast mag van hem verwacht worden dat hij in voorkomende gevallen optreedt als begeleider van (jonge/nieuwe) collega’s, die hij begeleidt bij de uitvoering van het uit te voeren werk.

Tevens dient hij t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden een hoogwerker en eventueel een bobcat en een heftruck te bedienen en te besturen.

Uiteraard wil de Straler/Hogedrukspuiter zich blijven ontwikkelen in zijn beroep. In ieder geval dient hij voor een professionele uitoefening te beschikken over een aantal certificaten.

Voor de Straler/Hogedrukspuiter bestaan loopbaanmogelijkheden naar functies als Verfspuiter, Voorman en Uitvoerder. Deze doorgroeimogelijkheden komen tot stand door het verder opdoen van werkervaring, training on the job en het volgen van cursussen, opleidingen e.d.

TERUG NAAR BEROEPENOVERZICHT