Interview Jean-Paul van Hecke (Conservator Group) over geluid

Conservator Group is een familiebedrijf dat opgericht is in 1941. De organisatie is een grote speler in de Industriële Reiniging. Hierbij levert Conservator Group met een team van gekwalificeerde medewerkers een compleet pakket aan reinigingstechnieken. Jean-Paul van Hecke, SHEQ-manager (Safety, Health, Environment en Quality) bij Conservator Group, zoomt tijdens het interview dieper in op de risico’s en oplossingen rondom het thema ‘Geluid’. Jean-Paul is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Arbocatalogus over geluid en vindt het belangrijk dat medewerkers gezond en veilig aan het werk kunnen blijven.

Blijvende gehoorschade voorkomen
Volgens Jean-Paul is geluid één van de meest voorkomende arbeidsrisico’s in de Industriële Reiniging. Bovendien is gehoorschade vaak niet te genezen of terug te draaien, en daarom extra belangrijk om bij stil te staan. Met behulp van de Arbocatalogus kun je het probleem bij de bron aanpakken. “Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld andere werkmethodes

of het geluid van de apparatuur aan passen”, vertelt Jean-Paul. Ook kun je alternatieve reinigingsmethodes inzetten zoals chemisch technisch reinigen bij werkzaamheden als hogedruk reinigen of stralen. Wanneer dit in een situatie niet mogelijk is, wordt er pas nagedacht over bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast kan volgens Jean-Paul verdere robotisering in de toekomst een grote rol gaan spelen om geluidsrisico’s te verminderen. In dat geval haal je mensen weg van de werkzaamheden en gebeurt het (volledig) automatisch. Robotisering is een toekomstgerichte oplossing die steeds vaker voorkomt, vertelt Jean-Paul. Werknemers kunnen dan op andere taken worden gezet waardoor geluidsniveaus niet langer risico’s zijn en bij de bron aangepakt worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Wanneer geluid niet bij de bron, technisch of organisatorisch kan worden aangepakt, is een organisatie volgens de Arbocatalogus verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. “Werknemers die dagelijks blootgesteld worden aan een hoog geluidsniveau, moeten hier zelf ook hun verantwoordelijkheid in nemen”, vindt Jean-Paul. Het is belangrijk dat ze de gehoorbescherming die ze aangereikt krijgen ook daadwerkelijk gebruiken. Daarom is voorlichting en training in de vorm van bijvoorbeeld toolboxen ook van groot belang. Otoplastieken worden als eerste aangeboden aangezien deze dopjes op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat er een afdruk van je oor wordt gemaakt waardoor de dopjes exact op jouw oor passen. Met behulp van otoplastieken kun je spraak nog verstaan, deze dopjes filteren namelijk alleen bepaalde geluidsfrequenties. Daarnaast worden gehoorkappen en schuimdopjes ook regelmatig gebruikt bij hoge geluidsniveaus. Dit soort beschermingsmiddelen worden vaak gebruikt wanneer er met tijdelijk/inleenpersoneel gewerkt wordt.

Verantwoordelijkheidsgevoel
Hoge geluidsniveaus op de werkvloer brengen risico’s met zich mee. Jean-Paul vindt dat je als werkgever een grote mate van verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van je personeel moet hebben. “Een goed werkgeverschap houdt in dat er de juiste maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat werknemers geen blijvend letsel oplopen”, aldus Jean-Paul. Het aanbieden van geschikte middelen en apparatuur om de blootstelling aan schadelijk geluid te verminderen zijn maatregelen die werkgevers kunnen treffen. Volgens Jean-Paul staat het welzijn van de werknemers voorop en dit moet actief worden ondersteund door de werkgever. Met behulp van de Arbocatalogus kunnen werknemers en werkgevers actief aan de slag met het thema geluid. Je vindt hier namelijk de betekenis, wetgeving en aanpak en bijbehorende oplossingen die geluidsrisico’s verminderen. “Ik ben betrokken geweest bij het ontwikkelen van de Arbocatalogus Geluid omdat het van groot belang is dat we een Arbocatalogus hebben waarmee de sector actief aan de slag kan gaan om de risico’s te verminderen. Medewerkers moeten gezond en veilig aan het werk kunnen blijven, want we werken veilig of we werken niet”, aldus Jean-Paul.