Oplossingen die je kunt inzetten om gehoorschade te voorkomen

Harde geluiden komen in veel beroepen voor, daarom is het belangrijk om daar regelmatig bij stil te staan. Als je dit niet doet, terwijl je werkt met hoge geluidsniveaus kun je last krijgen van gehoorschade. Er zijn verschillende oplossingen die je in kunt zetten om gehoorschade te voorkomen. In dit artikel zoomen we dieper in op de risico’s van hoge geluidsniveaus, de aanpak en passende oplossingen.  

Gehoorschade en geluidsniveaus   

Gehoorschade kun je herkennen aan het feit dat je harder gaat praten, de TV harder zet of bijvoorbeeld piep-, fluit- of bromgeluiden hoort. In de industriële reiniging en scheepsreiniging komen vaak hoge geluidsniveaus voor. Geluidsniveaus worden gemeten in decibels met een A-filter dB(A). Extreme geluidspieken zoals reinigingsmethodes worden aangeduid met een andere meeteenheid, namelijk dB(C). De veiligheidsgrenzen zijn vastgesteld op 80 dB(A) en 135 dB(C).   

 De aanpak van hoge geluidsniveaus  

Om ervoor te zorgen dat werknemers geen gehoorschade oplopen, kun je als werkgever een paar dingen doen. Je kunt de bron aanpakken, bijvoorbeeld door alternatieve of geluidsarme reinigingsmethodes te gebruiken. Daarnaast kun je technische maatregelen nemen die de overdracht van geluid verminderen, bijvoorbeeld afscherming. Organisatorische maatregelen zet je in door personeel niet te lang bloot te stellen aan hoge geluidsniveaus door taakroulatie. Wanneer het niet mogelijk is om bovenstaande oplossingen uit te voeren, kun je als werkgever kiezen om persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn otoplastieken of oorkappen. De Arbocatalogus op de website helpt je om de oorzaak aan te pakken en werknemers te beschermen tegen gehoorschade.   

Wettelijke grenswaarden  

Om werknemers in bescherming te nemen zijn er wettelijke grenswaarden vastgesteld. Zo is er bijvoorbeeld bepaald dat gehoorbescherming vastgesteld moet worden door jou als werkgever wanneer er sprake is van een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A) of een piekniveau boven de 135 dB(C). Ook moet je een lawaaibestrijdingsplan schrijven waarin maatregelen staan die het geluidsniveau verminderen. Om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij werknemers, ben je verplicht om een voorlichting te geven over het onderwerp geluid. Deze voorlichting vind je samen met andere praktische informatie in de toolbox over geluid.   

Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven  

Volgens de NVAB blijkt dat een lawaaiige omgeving of gehoorverlies kan leiden tot vermoeidheids- en stressklachten. Het onderwerp geluid heeft dus een grote invloed op de kwaliteit van leven en werkdeelname. Om werknemers veilig en gezond te laten werken, is het belangrijk om als werkgever de geluidsomgeving in kaart te brengen.   

Als je aan de slag wil met dit onderwerp, kun je op de website praktische informatie vinden. Zo helpt de toolbox je met kant-en-klare presentaties en kan de Arbocatalogus nog meer informatie geven over de regels en oplossingen van risico’s.