Bijlage IX

Voorbeelden reisuren (artikel 25)

Artikel 25 behandelt het onderwerp reisuren. Deze bijlage geeft een uitwerking van het begrip operationele vestigingsplaats. De gegeven situaties zijn voorbeelden en bieden handvatten om tot een praktische uitleg van dit begrip te komen. Er is niet geprobeerd om alle situaties uitputtend te behandelen. Tussentijdse wijzigingen van deze bijlage geschieden na accordering door de Vaste… Lees verder >