Bijlage VIII

Voorbeeld slaapurenregeling (artikel 13 lid 3)

Artikel 12 lid 3 luidt als volgt: Indien overwerk aanvangt vóór of op middernacht en doorgaat tot na middernacht en op die dag de normale werktijd is gewerkt of die dag een zon- of feestdag is, behoeft het werk niet eerder dan na 11 uur na het beëindigen van het overwerk te worden hervat. Voorzover… Lees verder >