Bestaat er recht op verlof bij bijzondere omstandigheden?

Ja, de werknemer heeft in een aantal gevallen recht op betaald verlof. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, overlijden of verhuizing. De werknemer heeft alleen recht op dit verlof als hij binnen de arbeidstijd niet aanwezig kan zijn door de situatie.