Artikel 12

Vergoedingen in verband met overwerk en onregelmatig werk

1. Overwerk a.Onder overwerk wordt verstaan arbeid verricht op maandag tot en met vrijdag boven 8 uur per dag. b.Over het eerste overwerkuur verricht tussen 07.00 en 20.00 uur wordt 25% extra betaald boven het uurloon/basisloon en over ieder volgend overwerkuur 50%. c.Over ieder overwerkuur verricht voor 07.00 uur en na 20.00 uur wordt 50%… Lees verder >