Wanneer is de slaapurenregeling van toepassing?

Deze is van toepassing indien er sprake is geweest van overwerk. Het overwerk moet een aanvang hebben genomen voor of op middernacht en gaat door tot na middernacht en op die dag is de normale werktijd gewerkt of die dag is een zon- of feestdag.