RI&E en preventiemedewerker

RI&E Het uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is volgens de Arbowet verplicht voor ieder bedrijf met personeel. Met de RI&E onderzoek je als bedrijf welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er zijn. Het onderzoek leidt tot: * een plan van aanpak waarin staat welke verbeteringen nodig zijn; * welke verbeteringen prioriteit hebben; * wanneer de… Lees verder >