Bijlage V

Protocol functiebeoordeling

1.Het systeem functiebeoordeling is gekoppeld aan het gedifferentieerd kunnen toepassen van de ervaringsjaar verhogingen zoals gemeld in de cao onder artikel 10 lid 4. 2.Functiebeoordeling is alleen van toepassing op de werknemer die zijn functie gedurende 6 maanden van een beoordelingsperiode heeft uitgeoefend. 3.De leidinggevende die de werknemer beoordeelt dient tenminste een periode van 3… Lees verder >