Wat is de toeslag voor een ploegendienst?

Bij een 2-ploegendienst is de toeslag 15% Bij een 3-ploegendienst is de toeslag 20% Bij een 3-ploegendienst is de toeslag 25% De toeslag wordt berekend over het bruto basisuurloon over alle ingeroosterde uren.

Artikel 9

Ploegendiensten

1. a.Indien de omvang en de aard van de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, wordt de werknemer afhankelijk van de duur van de werkzaamheden in een 2- of een 3-ploegendienst of een volcontinudienst ingedeeld b.Onder een 2- of een 3-ploegendienst wordt verstaan dat werknemers achtereenvolgens, in verschillende ploegen verdeeld, arbeid verrichten op eenzelfde locatie op verschillende… Lees verder >