Wanneer is er sprake van een verplichte opleiding?

Als de werknemer op initiatief van de werkgever of met schriftelijke toestemming van de werkgever een bedrijf- of bedrijfstakvakopleiding volgt. De kosten van een verplichte opleiding worden door de werkgever betaald.