Artikel 6

Aanstelling en ontslag

1.individuele arbeidsovereenkomst De werkgever sluit met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst bevat bepalingen omtrent de aard, aanvang, duur en de functie waarin de werknemer wordt aangesteld. De arbeidsovereenkomst bevat geen bepalingen in strijd met deze cao. In bijlagen VI en VII zijn voorbeeldarbeidsovereenkomsten opgenomen. De werkgever verstrekt de werknemer een cao-boekje met de… Lees verder >