Bijlage XII

Inrichting pensioenregeling tot en met 2014 (artikel 36 oud)

1.Er is een ‘Bedrijfspensioenfonds voor onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten’. 2.Er geldt een verplichte deelneming aan het in lid 1 genoemde bedrijfspensioenfonds. 3.De pensioenregeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de statuten en reglementen van het in lid 1 genoemde bedrijfspensioenfonds. 4. a.Met ingang van 1 januari 2004 bedraagt de pensioenpremie 5,8%… Lees verder >