Bijlage XI

Ingroeimodel cao orsima (uitwerking artikel 2 lid 3)

1.Binnen een kalenderjaar na aansluiting moet het bedrijf op het minimum niveau van de cao zitten op het gebied van lonen, toeslagen en vergoedingen. 2.ATV: er moet sprake zijn van ingroei binnen 5 jaar. 3.Pensioen: als er een eigen pensioenregeling is, moet een onderzoek worden gedaan of deze minimaal gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van… Lees verder >