Artikel 30

Consignatietoeslag

1.Voor de toepassing van dit artikel wordt onder consignatie verstaan een periode tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten. 2.De werknemer ontvangt een consignatietoeslag: a.Van maandag tot en met vrijdag:… Lees verder >