Blootstelling aan en omgaan met stoffen

Werknemers kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Sommige chemische stoffen, mengsels, oplossingen en biologische agentia (bacteriën, virussen, schimmels en gisten) kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zo kan blootstelling leiden tot: * acute vergiftigingen; * brandwonden; * chronische aandoeningen aan de longen (astma), het zenuwstelsel (OPS) of de huid (eczeem). Hoe… Lees verder >