Artikel 6

Aanstelling en ontslag

1.individuele arbeidsovereenkomst De werkgever sluit met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst. . Deze moet voldoen aan artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. Deze arbeidsovereenkomst bevat onder andere bepalingen omtrent de aard, aanvang, duur en de functie waarin de werknemer wordt aangesteld. De arbeidsovereenkomst bevat geen bepalingen in strijd met deze cao. In bijlagen VI en… Lees verder >