Artikel 13

Afbouwregeling vergoedingen

1.Indien de werknemer permanent of voor langere tijd roostermatig vergoedingen voor onregelmatig werk heeft ontvangen, en deze vergoedingen vervallen als gevolg van het vervallen van activiteiten en/of gewijzigde bedrijfsomstandigheden, ontvangt de werknemer van het verschil tussen de genoten beloning en de bij de nieuwe situatie behorende beloning; a.Indien hij de vergoeding onafgebroken heeft ontvangen gedurende… Lees verder >