Hoe worden de activiteiten van Orsima betaald?

Werkgevers en werknemers betalen premie aan Orsima. Hieruit ontstaan twee fondsen:

 • Stichting O&O fonds Orsima
 • Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen (FBS Orsima)

Stichting O&O fonds Orsima
Uit dit fonds worden de activiteiten van Orsima betaald. Denk hierbij aan:

 • arbo
 • scholing en opleiding
 • duurzame inzetbaarheid
 • communicatie
 • functies
 • handhaving van de cao
 • voorlichting over de cao

Alle bedrijven die onder de cao vallen, krijgen een premienota. Deze premie betaalt de werkgever. Deze mag daarvoor salaris inhouden van de werknemers. De premie is 1,04% (0,68% werkgeversdeel, 0,36% werknemersdeel).

FBS Orsima
Het ontwikkelen en bijhouden van de cao brengt kosten met zich mee, dat uit dit fonds gehaald wordt. Denk aan:

 • cao-onderhandelingen
 • opstellen van cao-teksten
 • verzorgen van de algemeen verbindend verklaring
 • jaarlijkse bijdrage voor sociale partners

Alleen bedrijven die lid zijn van werkgeversvereniging SITO betalen mee aan dit fonds. De premie is 0,10% voor werkgevers.

Overzicht
Klik hier om alles te lezen over de premies.