Allround Operator

De Allround Operator werkt in bedrijven die behoren tot de Industriële reiniging en Scheepsonderhoud. Het doel van zijn functie is het uitvoeren van diverse soorten industriële reinigingswerkzaamheden, waarbij gebruik gemaakt wordt van materieel zoals hoge druk-, vacuüm- en vacupress wagens.

De werkzaamheden vinden plaats op locatie bij de opdrachtgever of in de openbare ruimte (b.v. rioolreiniging) en hebben betrekking op het industrieel reinigen zoals hoge druk werkzaamheden, vacuüm opzuigen en opslaan van verontreinigingen in verschillende situaties, zoals tanks (in- of uitwendig), vaten, delen van productie-installaties, buitenterreinen en betonnen constructies. In het bijzonder is de Allround Operator betrokken bij het gereed maken van de installatie, aansluiten en aankoppelen van de hulpmiddelen, het instellen/inregelen van de installatie, het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden met de installatie en toebehoren, het bijstellen van de installatie en het uitvoeren van diverse ondersteunende taken zoals het bedienen of hanteren van slangen. Tevens wordt hij ingeschakeld bij het lossen van eventuele opgeslagen (vloei-)stoffen op de toegewezen losplaats, op locatie of bij een extern bedrijf.

De Allround Operator is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werk en draagt verantwoordelijkheid voor het werk van de Medewerkers Industriële reiniging aan wie hij leiding geeft. Daarbij mag van hem verwacht worden dat hij in voorkomende gevallen optreedt als begeleider van (jonge/nieuwe) collega’s, die hij begeleidt bij de uitvoering van het uit te voeren werk.

De werkzaamheden zijn afwisselend en routinematig van aard. De Allround Operator is in staat zelfstandig problemen van beperkte omvang op te lossen. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient hij er zeker van te zijn dat de systemen waaraan hij werkt, uitgeschakeld zijn. Indien nodig informeert en overlegt hij met de collega’s, leidinggevende en/of andere (externe) betrokkenen.

De complexiteit van de werkzaamheden van de Allround Operator wordt bepaald door de gang van zaken die bij een normale procesgang aan de orde is. De complexiteit wordt tevens bepaald door afwijkende (minder routinematige) situaties. De Allround Operator moet dan inschatten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van de collega’s en/of de leidinggevende. De Allround Operator moet werken volgens de gegeven werkinstructie, waarbij hij rekening moet houden met procedures en voorschriften met betrekking tot hygiëne, ARBO, veiligheid en milieu.

De Allround Operator is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij is voortdurend waakzaam en roept altijd direct hulp in als hij (dreigende) (ver-)storingen of problemen niet zelf kan oplossen. De Allround Operator is flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken en beschikt over het aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het werkproces.

Na het afronden van de werkzaamheden wordt de werkplek schoon achtergelaten en worden materialen en apparatuur schoon, ordelijk en veilig afgevoerd en opgeborgen. Indien nodig worden kleine mankementen aan de installatie verholpen. Tevens worden de gegevens van de afgewerkte opdracht in het logboek vastgelegd en worden checklisten dagelijks en bij elke nieuwe opstelling naar waarheid ingevuld. Na afloop van de werkzaamheden worden de vergunningen ingeleverd bij de verantwoordelijke.

De Allround Operator wil zich blijven ontwikkelen in zijn beroep. In ieder geval dient hij voor een professionele uitoefening te beschikken over de certificaten, zoals in onderstaande tabel aangegeven.

Voor de Allround operator bestaan loopbaanmogelijkheden naar Machinist hoge druk wagen, Machinist vacuüm wagen en Allround Machinist. Deze doorgroeimogelijkheden komen tot stand door het verder opdoen van werkervaring, training on the job en het volgen van cursussen, opleidingen e.d.

TERUG NAAR BEROEPENOVERZICHT